fenfire-dev
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Fenfire-dev] Working on constitution


From: Matti Katila
Subject: [Fenfire-dev] Working on constitution
Date: Fri, 15 Sep 2006 14:28:59 +0300 (EEST)

Hi,

Registration of The Fenfire Foundation association is still pending.
The association's constitution was not non-profit-making enough on last
try. I'm willing to push the registration forward but of course new
constitution must be accepted by the general meeting or extra meeting.

I hope you others can comment if you have anything to say. I walk through
new constitution proposal article by article where changes exists with
the old text.


2 §

  OLD: Yhdistyksen tarkoituksena on edistää teknisiä tiedonhallintamenetelmiä.

  NEW: Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kaikkien vapaasti käytettäviä,
    yleishyödyllisiä tiedonhallintaohjelmistoja.


3 §

  OLD:
   Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi

   1. harjoittaa sekä antaa kolmannelle osapuolelle toimeksi
     tarkoitukseensa liittyvää tieteellistä tutkimusta;

   2. kehittää, levittää ja julkaista vapaita ohjelmistoja, esimerkiksi
     Fenfire-ohjelmistoa; sekä

   3. tarjota ohjelmistojensa kehittäjä- ja käyttäjäyhteisölle
     infrastruktuuripalveluita.


  NEW:
   Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi

   1. kehittää, levittää ja julkaista vapaita ohjelmistoja, kuten
     Fenfire-ohjelmistoa; sekä

   2. tarjota ohjelmistojensa kehittäjä- ja käyttäjäyhteisölle
     infrastruktuuripalveluita, esimerkiksi versionhallintapalvelua;
     sekä

   3. harjoittaa sekä antaa kolmannelle osapuolelle toimeksi
     tarkoitukseensa liittyvää tieteellistä tutkimusta; sekä

   4. tiedottaa vapaasti käytettävistä, yleishyödyllisistä
     tiedonhallintaohjelmistoista.


Comment: I'm willing to drop the line that says doing research.


4 §

  OLD:
   Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi

   1. myydä lisenssejä tekijänoikeuksiin;

   2. valmistuttaa ja myydä teoskappaleita;

   3. tarjota kaupallisesti tietoteknisiä tukipalveluita;

   4. harjoittaa muuta ohjelmistoihinsa liittyvää pienimuotoista
     myyntitoimintaa;

   5. ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja; sekä

   6. järjestää asianmukaisella luvalla arpajaisia ja rahankeräyksiä.

   Yhdistys ei tavoittele voittoa tai muuta taloudellista etua siihen
   osallisille.


  NEW:
   Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi

   1. valmistuttaa ja myydä tiedonhallintaa edistäviä teoskappaleita;

   2. ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja; sekä

   3. järjestää asianmukaisella luvalla arpajaisia ja rahankeräyksiä.

   Yhdistys ei tavoittele voittoa tai muuta taloudellista etua siihen
   osallisille.  -Matti
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]