glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: mandrake 9


From: gaspard
Subject: Re: mandrake 9
Date: Mon, 4 Nov 2002 14:15:38 +0100 (CET)


On Mon, 4 Nov 2002, Rudy Gevaert wrote:

> Ik weet niet of de mandrakeers het al weten maar de 9.0 handleidingen
> staan online:
> http://www.linux-mandrake.com/en/fdoc.php3

...en op de CD.

Vanwaar denk je da'k die figuurkes heb? :)

Gaspard
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]