glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: opmerking


From: Terje Hansen
Subject: Re: opmerking
Date: Mon, 4 Nov 2002 17:37:12 +0100 (CET)

Aangezien ik amper latex ken, probeer ik zo goed mogelijk jullie code te
copieren. Ik zal eens zien of ik die latex hier aan de gang krijg,
hopelijk geeft dat ding duidelijke foutmeldingen.

TerjeOn Sun, 3 Nov 2002, Rudy Gevaert wrote:

> Terje (voor de rest is het ook interessant),
>
> Als je dingen aanpast zou je dan kunnen maken dat het spel latexed als
> je gedaan hebt.
>
> Dat is aangenamer als iemand iets aanpast, dan moet hij jouw fouten
> niet zoeken :)
>
> Rudy
> --
> Rudy Gevaert - address@hidden  - http://www.webworm.org
> http://savannah.gnu.org/projects/glms [glms admin]
> http://savannah.gnu.org/              [savannah developer]
> GNU/Linux advocate - http://www.gnu.org/
>
> Opportunities multiply as they are seized.
> - Sun Tzu
>


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]