glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

opmerking


From: Rudy Gevaert
Subject: opmerking
Date: Sun, 3 Nov 2002 22:48:09 +0100
User-agent: Mutt/1.3.28i

Terje (voor de rest is het ook interessant),

Als je dingen aanpast zou je dan kunnen maken dat het spel latexed als
je gedaan hebt.

Dat is aangenamer als iemand iets aanpast, dan moet hij jouw fouten
niet zoeken :)

Rudy
-- 
Rudy Gevaert - address@hidden  - http://www.webworm.org 
http://savannah.gnu.org/projects/glms [glms admin]
http://savannah.gnu.org/              [savannah developer]
GNU/Linux advocate - http://www.gnu.org/

Opportunities multiply as they are seized. 
- Sun Tzu


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]