glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: opmerking


From: gaspard
Subject: Re: opmerking
Date: Mon, 4 Nov 2002 17:59:18 +0100 (CET)


On Mon, 4 Nov 2002, Terje Hansen wrote:

> Aangezien ik amper latex ken, probeer ik zo goed mogelijk jullie code te
> copieren. Ik zal eens zien of ik die latex hier aan de gang krijg,
> hopelijk geeft dat ding duidelijke foutmeldingen.

in de glms home dir doe je:

pdflatex glms.tex

Als hem tot het einde door latext heb je geen problemen. Hij zal wel wat
fouten genereren omtrent labels en zo, maar da's niet erg.

Normaal gezien heb je dan een bestand 'glms.pdf' dat je kunt bekijken met:

xpdf glms.pdf &

mvg,

Gaspard
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]