glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: glms/desktop expertA6.png


From: Rudy Gevaert
Subject: Re: glms/desktop expertA6.png
Date: Tue, 5 Nov 2002 09:52:54 +0100
User-agent: Mutt/1.3.28i

On Tue, Nov 05, 2002 at 03:16:16AM -0500, gazza wrote:

> Log message:
>       Nog een figuurken.
>       Die commentaren die doorgemailed worden moeten sterk op de zenuwen 
> beginnen werken...

Wat bedoel je hiermee? 

Rudy


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]