glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: glms/desktop expertA6.png


From: gaspard
Subject: Re: glms/desktop expertA6.png
Date: Tue, 5 Nov 2002 11:34:49 +0100 (CET)


On Tue, 5 Nov 2002, Rudy Gevaert wrote:

> On Tue, Nov 05, 2002 at 03:16:16AM -0500, gazza wrote:
>
> > Log message:
> >     Nog een figuurken.
> >     Die commentaren die doorgemailed worden moeten sterk op de zenuwen 
> > beginnen werken...
>
> Wat bedoel je hiermee?

Da'k drie figuren moest creeren en da'k da op een domme manier gedaan heb:
ge hebt twee keer een mailtje gekregen om te zeggen dat er figuren werden
bijgezet.

't Was dus een steek naar mijn eigen :)

Gaspard
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]