glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Vergadering glms


From: Filip Rooms
Subject: Re: Vergadering glms
Date: Wed, 6 Nov 2002 15:32:07 +0100 (CET)

On Mon, 28 Oct 2002 address@hidden wrote:

> De inleiding is al volledig geschreven door Rudy. Ik hou mij voor het
> ogenblik bezig met de installatie van Mandrake. Terje bespreekt
> multi-media applicaties. Dingen die nog moeten gebeuren zijn: het
> bespreken van applicaties zoals openoffice, gimp, xfig, latex,... Moest je
> over educatieve software beschikken onder gnu/linux: altijd welkom.

Over applicaties zou ik wat kunnen assisteren.

> Een ander groot deel is het bespreken van een linux server. Ik weet niet
> in hoever je daarmee vertrouwd bent. Wellicht ga je veel ervaring opdoen
> met dat netwerk project (heb spijtig genoeg echt geen tijd om mee te
> doen, maar je mag mij wel altijd in die mailinglijst zetten... Het
> interesseert mij wel).

Daar zijn we gisteren mee van start gegaan. We hebben al wat van de
ahrdware aan het uittesten geweest.

> Als je geinteresseert bent, stuur ik je enkele mails door die het hele
> concept uitleggen i.e. de brainstormings van het begin. Op de
> hierbovenvermelde site vind je namelijk alleen het project zelf maar niet
> het algemene concept.

OK, laat maar komen ;-)

Ciao,

Fluppe,

address@hidden
address@hidden
address@hidden


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]