glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

address@hidden: address@hidden: Regionaal ExpertiseNetwerk Oost-Vlaander


From: gaspard
Subject: address@hidden: address@hidden: Regionaal ExpertiseNetwerk Oost-Vlaanderen: cursus Linux.]] (fwd)
Date: Wed, 6 Nov 2002 15:51:19 +0100 (CET)


Ga je nu een boel email doorsturen. De ene al nuttiger dan de andere. Is
gewoon opdat je een algemeen ide van het project zou opdoen. Heb namelijk
geen tijd om je een persoonlijke email te sturen. IWT verdediging binnen
een week en een half :)Deze mail is de initiele mail waarmee alles begon.

Gaspard

---------- Forwarded message ----------
Date: Fri, 17 May 2002 12:51:09 +0200
From: Rudy Gevaert <address@hidden>
To: address@hidden
Subject: address@hidden: address@hidden: Regionaal
  ExpertiseNetwerk Oost-Vlaanderen: cursus Linux.]]

----- Forwarded message from Rudy Gevaert <address@hidden> -----

Date: Tue, 14 May 2002 10:47:14 +0200
From: Rudy Gevaert <address@hidden>
To: address@hidden
Subject: address@hidden: Regionaal ExpertiseNetwerk Oost-Vlaanderen: cursus 
Linux.]

Yo,

Vorige week had er zo iemand gemaild met de vraag of wij geen les konden
geven aan leraars uit het middelbaar over Linux e.d. Ik heb daarop
geantwoord dat ze maar eens contact moesten opnemen.

Hierbij de mail dat ze gestuurd hebben. (onderaan staan opmerkingen van
mij)

----- Forwarded message from Isabelle Claeys <address@hidden> -----

From: "Isabelle Claeys" <address@hidden>
To: <address@hidden>
Subject: Regionaal ExpertiseNetwerk Oost-Vlaanderen: cursus Linux.
Date: Mon, 13 May 2002 11:39:49 +0200
X-Mailer: Microsoft Outlook Express 5.50.4133.2400

Geachte,

al eerder nam mijn collega Hans Van Boven contact met u op inzake mogelijke 
samenwerking met het Regionaal ExpertiseNetwerk Oost-Vlaanderen. Eerst en 
vooral een woordje uitleg betreffende onze organisatie. Deze is te vinden op de 
website: http://www.renovl.be
Concreet: Wij organiseren nascholing voor leerkrachten, ICT- coördinatoren, 
directies en we worden gefinancierd door het departement onderwijs. Alle 
nascholing heeft als doel de integratie van ICT in het onderwijs. Wat betreft 
Linux, deze cursussen zullen vooral ICT- coördinatoren aantrekken.

Enerzijds willen wij volgend werkjaar een cursus organiseren rond Linux als 
server, anderzijds Linux als werktoestel. Ik heb daarbij volgende vragen:

1) Hoeveel lesblokken van 3 uur ( = 1 sessie bij ons) heb je nodig voor elk?
2) Het aantal deelnemers voor een reeks bij ons is maximum 10. Is dit een 
aanvaardbaar aantal?
3) Wat is het prijskaartje:
  Voor de huur van een leslokaal voor 1 sessie van 3 uur?
  Voor de lesgever voor 1 lesblok van 3 uur?
  Voor beide samen?

Zodoende kan ik uitrekenen per cursus, aantal sessies X (prijs lokaal + prijs 
lesgever) = prijs volledige reeks.
Natuurlijk verwachten de deelnemers ook koffie of frisdrank. Dit best ook in de 
berekening opnemen indien dit van jullie komt. Indien u zou werken met Telehap, 
kunnen we werken met facturen en past dit niet in de offerte. Facturen voor de 
druk van cursusmateriaal zijn alsook aan mijn adres bestemd.

Aan de deelnemers wordt een schamele deelnameprijs aangerekend van 12,50 euro 
per lesblok van 3 uur.

Graag een prijsberekening. Zodoende kan ik nagaan of deze manier van werken 
(externe lesgevers en lokalen) binnen onze financiën mogelijk is en wij uit de 
kosten kunnen geraken. Ik vermoed dat elke Linux cursus slechts 1 keer dient 
georganiseerd te worden naar midden/eind volgend schooljaar toe, daar ik geen 
massale opkomst verwacht.

Met dank voor de moeite, graag een antwoord.

Isabelle Claeys
Bestuurssecretaris REN Oost-Vlaanderen
Universiteit Gent FPPW
Vakgroep Onderwijskunde
Henri Dunantlaan 2
9000 Gent
http://www.renovl.be

Huidig tel: 09/264.91.15
Huidig fax: 09/264.91.47
Eveneens al te bereiken op nieuwe nummers:
tel: 09/331.29.73
fax: 09/331.29.89
(wijziging nummers vanaf juni 2002 definitief)
_______________________________________________
Our department hosts in collaboration with ELSIN the 7th international 
conference on Learning Styles. Check the conference website 
http://get.to/ELSIN2002


----- End forwarded message -----

Ik heb naar die madam eens gebeld met enkele vragen (die hier toch
gingen gesteld worden).

Kort gezegd kwam het volgende uit ons gesprek:

- er wordt vertrokken van voorkennis nul, nihil
- nu krijgen externe lesgevers 3500 fr per uur (!!!), schandalig veel
 zei ze zelf
- er kan gekeken worden voor een bedrag voor de samenstelling van de
 cursus (afh van budget)
- praktijk is belangrijker

Ze vragen ons wel zo snel mogelijk iets te laten weten (naar mijn
inziens is volgende week wel rap genoeg)

Bon nu mijn mening:
Het is haalbaar en het zou zeus een goede naam geven. En we zouden er
wel wat geld kunnen uithalen, de mensen die meehelpen worden natuurlijk
ook vergoed. Maar blijft gewoon over wie dat zou willen
doen...(meerdere mensen mogen ook).

-- 
Rudy Gevaert - address@hidden - http://www.zeus.rug.ac.be
keyserverID=24DC49C6 - http://www.webworm.org <-- UPDATED
Private mail with incorrect quoting behavior will remain unanswered

"Once you get people laughing, they're listening and you can tell them
almost anything"
    -- Herb Gardner----- End forwarded message -----

-- 
Rudy Gevaert - address@hidden - http://www.zeus.rug.ac.be
keyserverID=24DC49C6 - http://www.webworm.org <-- UPDATED
Private mail with incorrect quoting behavior will remain unanswered

There are only two tragedies in life:
one is not getting what one wants, and the other is getting it.
                 - Oscar Wilde (1854-1900)reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]