glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Verslag vergadering 1 lms (fwd)


From: gaspard
Subject: Verslag vergadering 1 lms (fwd)
Date: Wed, 6 Nov 2002 15:54:11 +0100 (CET)

De fundatie mail.


---------- Forwarded message ----------
Date: Mon, 27 May 2002 19:10:01 +0200 (CEST)
From: address@hidden
To: Promotoren van GNU/Linux op middelbare scholen <address@hidden>,
   address@hidden, address@hidden, address@hidden
Subject: Verslag vergadering 1 lms


Aan het water,

Deze namiddag dus bij de bazen geweest. Hierna volgt een verslag van de
besproken zaken (de roddels over het ARC heb ik maar laten vallen :)

Hoe de lessen zouden ingedeeld worden:

We zouden drie modules geven. Inleidingsles, Desktop en Server. Deze
indeling is gebaseerd op Windows cursussen die zij geven. Het aantal
lessen ligt nu vast. De promotiecampagne is gelanceerd. Ik had de indruk
dat hoe meer lessen we gaven, hoe liever. Wat ze zeker wouden vermijden
was dat we in tijdsnoot zouden geraken, vandaar dat het aantal lessen zo
hoog ligt. Ik heb zelfs nog een beetje moeten aandringen om die
inleidingsles tot één te beperken. Ge kunt toch moeilijk gedurende 6 uur
over GNU leuteren... :)

Inleidingsles: Waarom GNU/Linux?
 - Een overzicht van de gangbare linux distributies.
 - Waar en hoe uitgebreide informatie vinden.
 - Indoctrinatie (de val sluit zich, Geert). Achtergrond, ontstaan,
basisfilosofie... en GNU/Linux en niet Linux alleen. Voordelen van
GNU/Linux tegenover windows.
 - In deze les zou nog niet gewerkt worden met computers. Buiten misschien
het browsen naar informatie.

Drie lessen over Desktop.
 - Vooreerst zou hier een Mandrake distributie geïnstalleerd worden. We
mogen inderdaad veronderstellen dat iedereen een pentium heeft.
 - Configuratie van de Mandrake box. We mogen er niet vanuitgaan dat
iedereen graag zoekt. Er moet dus bijvoorbeeld uitgelegd worden hoe je de
achtergrond aanpast en zo van die zaken. We moeten goed beseffen dat ook
mensen aanwezig zullen zijn die geen ICT coördinatoren zijn. Gewone
geïnteresseerde leraren zijn ook welkom.
 - De command line: de verschillende basiscommandotjes zouden dus niet in
de inleidingsles uitgelegd worden maar hier. Op dit moment kan de server
die we willen opzetten in het spel komen (zie verder)...
 - Applicaties. Zeer belangrijk. Komt er dus op neer om
vervangingsproducten voor windows software te zoeken.
  + StarOffice met enkele voorbeelden van wat je ook in word/excel kan
doen.
  + Gimp, ook "grondig" zodat ze niet meer naar Photoshop hoeven te
grijpen.
  + Een programma om websites te bouwen (ik denk aan bluefish en/of
quanta plus).
  + Een modem instellen: denk eraan dat niet iedereen telenet of adsl
heeft.
  + Printer/Scanner instellen.
  + Octave en GNU plot: er zullen waarschijnlijk ook leerkrachten
wiskunde tussen zitten. Kent er iemand toevallig een symbolisch algebra
packet onder GNU licentie? Zou ook zeer interessant zijn.
  + Ik zou ook een inleiding LaTeX geven, gewoon dat de mensen weten dat
het bestaat en wat het is (Zodat ik de opmerking niet meer krijg: "Ah ja,
LaTeX. Geef dat ook maar als dat nodig is om je configuratie files te
bewerken.").
  + Ispell en woordenboeken: hier wordt expliciet naar gevraagd.
  + Verder ook nog specifieke educatieve programma's. De links zouden ons
wel doorgegeven worden.

Drie lessen over Server toepassingen.
 - Installatie van de Debian distributie.
 - File server.
 - Firewall + distribueren van internetconnectie naar alle computers
achter het netwerk.
 - Printserver.
 - DHCP.
 - 486 ombouwen tot XTerminal.
 - De rest vermelden maar niet te diep op ingaan.
 - We moeten er rekening mee houden dat we veel vragen van het type:
"Onder windows kan ik... hoe onder linux?" zullen krijgen. Ook het
simultaan installeren van software op verschillende computers zou ergens
aan bod moeten komen.


De totale duur van één les is drie uur. Hierbij is één pauze van een
tiental minuten inbegrepen en geen twee, zoals we voorzien hadden. Volgens
hen is één pauze voldoende. We worden gewaarschuwd dat leraren moeilijke
mensen zijn om les aan te geven :)

Tijd: de lessen zouden in Januari -- Februari -- begin maart gegeven
moeten worden. Ik ben normaal gezien beschikbaar in die periode, Geert jij
ook zeker? Maar de rest? Zeker de inleidingsles en een deel van de Desktop
lessen zullen tijdens de examens vallen.

De verschillende lessen mogen ook niet telkens op dezelfde dag van de week
vallen. Er mogen maximaal twee lessen op één week gegeven worden. De
woensdag namiddag is ideaal maar ik heb hen gezegd dat dit waarschijnlijk
niet mogelijk was wegens het niet beschikbaar zijn van de PC klas. Ze
zeiden echter dat ze officiëel PC klassen kunnen huren op de unief maar ik
betwijfel dat die van Geert daaronder valt. We zouden echter wel de
inleidingsles op een woensdag namiddag kunnen zetten...

Maximaal 12 personen worden toegelaten tot de cursus.

De CD's worden door hen geleverd. Zij hebben dat voorgesteld. Waarom dan
weigeren. Het copiëren van de cursus, het promoten van de lessen en heel
de logistieke rompslomp is voor hun rekening. Wij moeten voor een
degelijke cursus, een computerklas en de lessen zorgen.

Met de prijs gingen ze accoord: 3*7*90=1890 euro. Ze hebben echter wel
facturen nodig. Daarom het voorstel dat wij voor die prijs dingen aankopen
en laten factureren op hun naam.

Dode lijnen: de cursus zou tegen december af moeten zijn. Ik stel voor om
eens samen te komen eind augustus. Tenzij meerdere stemmen opgaan om
direkt na de examens al een vergadering te beleggen? Pas op die
vergadering zou de taakverdeling besproken worden. Onderschat het
schrijven van een cursus niet. De bedoeling is echt wel dat die mensen aan
de hand van die cursus hun schoolnetwerk kunnen opzetten.

En nu: hou jullie vast:
Met het idee van een server zijn ze in principe accoord maar het probleem
is dat zij in het zelfde schuitje zitten als de zeus! Geen access naar
buiten! ('k heb dus weer tien minuten naar straffe verhalen van 't ARC
mogen luisteren...) Daarom dat die server ergens op een hoge school
(kahosl) zou staan. De computer zouden wij bovendien moeten leveren.
Positief is dat op die hogeschool misschien minder griekse goden namen al
ingenomen zijn. Ze hebben al nieuwsgroepen specifiek voor ICT
coördinatoren, dus dat zou niet meer op die server moeten staan. Alleen
het inloggen nog...

Met deze triestige noot eindig ik deze mail en wens jullie allemaal een
prettige examentijd toe.

Gaspard
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]