glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Eerste vergadering glms (fwd)


From: gaspard
Subject: Re: Eerste vergadering glms (fwd)
Date: Wed, 6 Nov 2002 15:58:31 +0100 (CET)

Misschien nog iets interessants tussen...

Weet jij van het gebruik van off line woordenboeken (verklarende en
vertalende) onder \gl? Daar lijkt niemand iets van af te weten op de
zeus...

---------- Forwarded message ----------
Date: Tue, 28 May 2002 23:09:19 +0200 (CEST)
From: address@hidden
To: address@hidden
Subject: Re: Eerste vergadering glms


Aan het water edelachtbare wereldverbeteraars,

Ga hier proberen op alles tegelijkertijd te antwoorden.
Blijkbaar wordt er tijdens de examens actief gemailed en zijn er mensen
die kriebelen om te beginnen :)

Eerst welbedankt voor het maken van de alias glms, is inderdaad veeeeel
beter dan lms.

Server: het primaire doel van die server was toch om access van buiten
naar de zeus te hebben? Als we nu gewoon zeus bij Geert zetten is ons
probleem ook opgelost :)
Lijkt mij anders een goed idee om die server op de Galglaan te zetten.
Kunnen we die ook eens tonen.

Die binaire file met links naar educatieve software: ze hebben mij dat
doorgemailed, 'k heb er zelf nog niet naar gekeken (en zal er de eerste
maand ook niet naar kijken), maar het zou een windows zip file moeten
zijn. Normaal kunt ge die gewoon openen onder \gl (grafisch dan wel).

Eerste vergadering: mijn laatste examen is de 27 om 11 uur. Dus de 26 is
uitgesloten voor mij. Sorry voor de mensen wiens tweede zit ik vergeten
was met het plannen van een vergadering in augustus. 't Zal mijnen eerste
keer zijn dit jaar :)

Dode lijn: ik zou die cursus eind december klaar willen hebben voor ons
maar niet voor hen: pas een week ongeveer voor elke lessenreeks zou ik die
cursus overhandigen. Naar betaling toe: voor hen is het moeilijk om
contant geld te geven dus we zouden met facturen moeten afkomen. Is dit
een probleem voor Zeus? Ik zou ook redelijk soepel zijn in het tijdstip
van betaling en ze niet met het mes op de keel zetten. Die mensen moeten
gedurende zeker nog twee jaar informatica promoten op scholen en het was
duidelijk dat wij de enigen op de markt waren die zo goedkoop lessen gaven
over linux (Dolmen doet dat commerciƫel maar veel te duur). Ze gaan ons
dus zeker niet bedriegen.

Opmaak: ik dacht dat ik dat moest doen maar als jij dat wil doen, Geert,
geen probleem. :) Vergeet echter niet dat jij en Rudy voor het ogenblik de
enigen zijn die iets van servers afweten (dacht ik, verbeter mij als ik
mis ben).

Rudy, ge zijt zeker naar die spreekbeurt van Richard Staellman geweest,
een paar maand geleden? ;-)

Ter informatie: de enige middelbare school waar linux wordt gebruikt is
"Visitatie van Mariakerke." De sysadmin zou daar Wim Coulin of zoiets
zijn. 'k Heb nog geen tijd gehad om op google te zoeken, nee :)

StarOffice. Ik bedoelde dus wel degelijk OpenOffice, natuurlijk.

De CD's zouden we zelf moeten schrijven.

Programma om websites te bouwen: als ge pico wilt gebruiken kunt ge beter
vim geven :)

Wine: als iemand wine kan aan de praat krijgen, mij goed.

We gaan dus inderdaad heeeel veeel werk hebben maar het meeste werk is het
schrijven van de cursus, niet het geven van de lessen.

En ja, ik heb naar die windows cursus gevraagd en we zullen die krijgen...
in .doc formaat :)

> Maar ja, ik ben een bofh... clickety click

Probleem is dat die mensen fysiek aanwezig zijn en in de meerderheid
(hopelijk!) :)

Mensen die naar de server lessen komen moeten ook naar de kliƫnt lessen
komen.

> Ge bedoelt dat er daar mensen zitten die effectief iets van (educatieve
> soft) onder linux afweten of zo? Die indruk krijg ik toch van sommige
> vragen ("ispell" enz ...)

Nee, ispell is een technische vertaling van mijnentwege van hun vage
wensen. Waar ze wel expliciet naar gevraagd hebben zijn woordenboeken,
offline natuurlijk, niet iedereen werkt aan den unief :)

Ze gaan er niet van uit dat er meerdere parallelle lessenreeksen zullen
gegeven moeten worden. Ik denk zelfs dat ze daarvoor geen geld hebben.

Bij deze groet ik jullie allen en wens jullie een fijne, vruchtbare blok
toe

Gaspard

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]