glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

verslag vergadering 27/06/2002 (fwd)


From: gaspard
Subject: verslag vergadering 27/06/2002 (fwd)
Date: Wed, 6 Nov 2002 16:01:27 +0100 (CET)

Sommige dingen zijn al goed verouderd...

---------- Forwarded message ----------
Date: Fri, 28 Jun 2002 10:45:36 +0200 (CEST)
From: address@hidden
To: address@hidden
Subject: verslag vergadering 27/06/2002


Beste glmssers,

Verslag van de vergadering die plaats vond op 27 juni 2002.

Aanwezig: Geert, Jan, Rudy, Terje, Gaspard.

De data waarop de lessen gegeven worden werden vastgelegd: 10/2, 12/2,
17/2, 19/2, 10/3, 12/3, 17/3 zijn ze. Dit is telkens op een maandag en een
woensdag. Er moet nog juist bevestiging komen van Geert of dit wel gaat
voor de lokalen. De uren zijn van 18 uur tot 21 uur.

Geert, kun je ook eens het volledige adres doormailen van die computerklas
(lokaalnummer inbegrepen)?

De algemene inleiding werd al grotendeels geschreven door Rudy. Hij zal
samen met Bert ook de shellscripting bespreken (Bert gaat voor de
oefeningen zorgen). Er werd door de basen ook expliciet gevraagd naar
plaatsen waar te vinden is welke hardware door \gnu ondersteund wordt.

Desktop en applicaties worden grotendeels door Terje en Gaspard behandeld.
We zouden zeker moeten demonstreren hoe een CD te branden. Misschien ook
DVD afspelen en zip (Terje heeft een zip drive). Ook een fototoestel aan
de praat krijgen mag erbij. Het gebruik van de besturingssysteemelementen
wordt besproken: hoe een snelkoppeling maken, hoe de achtergrond
instellen...

Toepassingen: Tekstverwerking. Een eenvoudige tekstverwerker wordt
voorgesteld: AbiWord of Kword. OpenOffice wordt redelijk grondig
besproken. Hierin is ook een rekenblad voorzien. Ispell wordt aangehaald
en indien iemand een goed vertaal/verklarend woordenboek weet: het zal ons
niet in dank afgenomen worden.

LaTeX wordt besproken. Als wiskundige programma's wordt zeker GNUplot
genomen, misschien ook octave. Om te demonstreren dat commerciƫle software
draait onder Linux nemen we maple als voorbeeld. Er was ook een voorstel
van Jan om TI rekenmachines te koppelen aan de computer: kan misschien wel
interessant zijn om eens te demonstreren. Misschien dat ze ook
geĆÆnteresseert zijn in die emulator :)

Andere educatieve programma's zullen we later wel vinden.

Beeldverwerking. Enerzijds wordt een eenvoudig programma besproken zoals
Kpaint. Rudy en Bert bespreken ook batch processing van beelden. De Gimp
wordt redelijk uitgebreid behandeld.

Server: Dit gedeelte is voor Geert, Jan en Rudy. Wat er zeker bij moet
komen (niet vermeld in de voorlopige inhoudsopgave) is het automatisch
installeren van software op alle computers van een computerklas.


Varia:

Geert verzorgt de algemene opmaak van de cursus. Waarschijnlijk wordt deze
overgeplaatst op de Zeus.

Voor de server die we willen opstarten wordt een Pentium uit de zeuskelder
gehaald. Er zou een nieuwe naam aangevraagd worden aan het ARC na het
verdwijnen van De Soete. Als naam werd naar voor gebracht: zeuslessen of
iets in die aard. glms leek te beperkt. Het is de bedoeling dat de naam in
de verdere jaren nog bruikbaar blijft.

En ik denk er nu aan. Zou het niet nuttig zijn om bij de commandline
c-compiler aan het werk te laten zien? Ik kan mij voorstellen dat scholen
geld betalen voor compilers daar die in de ms wereld niet echt bij het os
zit. Of is c te moeilijk voor middelbare scholen?

Bij deze wens ik jullie allemaal een prettige vacantie toe en groet ik
jullie hoogachtend,

Gaspardreply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]