glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

cvs


From: Terje Hansen
Subject: cvs
Date: Mon, 11 Nov 2002 18:26:49 +0100 (CET)

Stel:
Ik update mijne glms-dir.
Ik pas een bestand aan.
Ik krijg bericht dat iemand anders hetzelfde bestand in de tussentijd al
heeft aangepast.

Vraag:
Wat doe ik?

Oplossing:
* Ik negeer dat bericht en doe een upload van mijn bestand.
* Ik update mijne dir, want mijn veranderingen aan het bestand worden door
cvs bewaard.
* Ik copieer mijn veranderingen naar een ander bestand, update mijn dir,
pas het bestand aan, en stuur dit laatste door naar de server.

Terje


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]