glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: cvs


From: Rudy Gevaert
Subject: Re: cvs
Date: Mon, 11 Nov 2002 22:42:09 +0100
User-agent: Mutt/1.3.28i

On Mon, Nov 11, 2002 at 06:26:49PM +0100, Terje Hansen wrote:
> Stel:
> Ik update mijne glms-dir.
> Ik pas een bestand aan.
> Ik krijg bericht dat iemand anders hetzelfde bestand in de tussentijd al
> heeft aangepast.
> 
> Vraag:
> Wat doe ik?
> 
> Oplossing:
> * Ik negeer dat bericht en doe een upload van mijn bestand.
> * Ik update mijne dir, want mijn veranderingen aan het bestand worden door
> cvs bewaard.
> * Ik copieer mijn veranderingen naar een ander bestand, update mijn dir,
> pas het bestand aan, en stuur dit laatste door naar de server.

Normaal gezien zouden de nieuwe versie en uw versie gemerged moeten
zijn in 1 bestand. Als cvs dit niet automatisch kon doen (bv je hebt
beiden dezelfde stukken aangepast) dan dacht ik dat er in de gemergde
file tags staan die aangeven welke stukken hij niet kon mergen.

Over welk bestand ging het?

Rudy

-- 
Rudy Gevaert - address@hidden - http://www.webworm.org 
http://savannah.gnu.org/projects/glms [glms admin]
http://savannah.gnu.org/       [savannah developer]
GNU/Linux advocate - http://www.gnu.org/

The graveyards are full of indispensable men.  
                - Charles de Gaulle (1890-1970)


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]