glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Fw: cursus 'Linux als server'


From: Isabelle Claeys
Subject: Fw: cursus 'Linux als server'
Date: Tue, 12 Nov 2002 09:48:22 +0100

Hoi,

zie onderstaande mail. Ik kan hier jammer genoeg niet op antwoorden. Zover
reikt mijn kennis niet. Zou jij deze persoon kunnen beantwoorden. Ik reken
erop.

PS: voor alle cursussen van jullie, zijn er eens 5, 7 en nog eens 5 personen
reeds ingeschreven...

Bedankt.

Isabelle Claeys
Bestuurssecretaris REN Oost-Vlaanderen
Universiteit Gent FPPW
Vakgroep Onderwijskunde
Henri Dunantlaan 2
9000 Gent
http://www.renovl.be

Opgelet nieuwe nummers!
tel: 09/331.29.73
fax: 09/331.29.89

_______________________________________________

----- Original Message -----
From: <address@hidden>
To: <address@hidden>
Sent: Saturday, November 09, 2002 5:07 PM
Subject: cursus 'Linux als server'


> Beste,
>
> Ik geef les op de KaHo St-Lieven in Gent. Ik zou in ons labo graag een
Linux server opzetten die ik kan gebruiken om bvb. een database- of
webserver op te draaien. Ik probeer nu ook via Telent en SSH connecties te
leggen tussen windows-machines en die Linux server. Doch voorlopig allemaal
zonder al te veel success. Zijn dat vragen waar ik een antwoord op zou
kunnen krijgen in uw cursus 'GNU/Linux als server'?
>
> Met vriendelijke groeten,
> Hans Gruyaert
> address@hidden
>
>


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]