glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

RE: Fw: cursus 'Linux als server'


From: gaspard
Subject: RE: Fw: cursus 'Linux als server'
Date: Tue, 12 Nov 2002 15:16:45 +0100 (CET)


On Tue, 12 Nov 2002 address@hidden wrote:

> Wanneer en waar gaan de lessen en de inleidingsles juist door? Hoe kan
> ik inschrijven?

Op http://www.renovl.be/opleiding.asp vindt u de verschillende
opleidingen. Helemaal onderaan zijn de drie cursussen door ons gegeven:

RENOVL1104
GNU/Linux als Besturingssysteem (achtergrondinformatie)

Dit is de inleidingsles. Hier wordt meer inzicht verschaft in de
Unix/Linux wereld. Eigenlijk nodig indien u een van de volgende lessen wil
volgen.

RENOVL1106
GNU/Linux als Desktop

Hierin wordt uitgelegd hoe GNU/Linux als desktop besturingssysteem kan
gebruikt worden. Misschien voor u minder van toepassing.

RENOVL1109
GNU/Linux als Server

Hoe GNU/Linux als server gebruiken. Configuratie van een firewall is
inbegrepen. En indien mensen naar Samba vragen zal dat aan bod komen :).

Wat betreft dat windows domein. Daar kan ik niet direkt antwoord op geven,
maar ik denk dat dit geen probleem moet zijn.


> SSH heb ik ondertussen aan de praat gekregen - het probleem was dat
> de linux firewall inkomende SSH connecties afblokt. Zit configuratie
> van de firewall ook in de lessen? En is de kans reeel dat Samba aan
> bod komt? Volgens wat ik lees wordt samba gebruikt om file- en
> printersharing te doen tussen win & linux. En nog een laatste vraagje:
> op school werken we met een windows domein. Kunnen netwerkbronnen uit
> dat domein vanuit linux aangesproken worden?
>
> Alvast bedankt voor de info,
> Hans Gruyaert
>
>
>    -----Oorspronkelijk bericht-----
>    Van: address@hidden [mailto:address@hidden
>    Verzonden: di 12-11-2002 14:53
>    Aan: hans.gruyaert
>    CC: Isabelle Claeys
>    Onderwerp: Re: Fw: cursus 'Linux als server'
>
>
>
>
>    Beste sysadmin,
>
>    Met deze lessen zult u dat nadien inderdaad kunnen doen. We raden u 
> echter
>    ook aan om de inleidingsles te komen volgen, daarin worden nogal wat
>    algemene begrippen uitgelegd die sterk kunnen helpen om inzicht te
>    verwerven in bijvoorbeeld de Unix file structuur.
>
>    Aarzel niet indien u nog meer vragen heb,
>
>    mvg,
>
>    Gaspard
>
>
>    > ----- Original Message -----
>    > From: <address@hidden>
>    > To: <address@hidden>
>    > Sent: Saturday, November 09, 2002 5:07 PM
>    > Subject: cursus 'Linux als server'
>    >
>    >
>    > > Beste,
>    > >
>    > > Ik geef les op de KaHo St-Lieven in Gent. Ik zou in ons labo graag 
> een
>    > Linux server opzetten die ik kan gebruiken om bvb. een database- of
>    > webserver op te draaien. Ik probeer nu ook via Telent en SSH 
> connecties te
>    > leggen tussen windows-machines en die Linux server. Doch voorlopig 
> allemaal
>    > zonder al te veel success. Zijn dat vragen waar ik een antwoord op zou
>    > kunnen krijgen in uw cursus 'GNU/Linux als server'?
>    > >
>    > > Met vriendelijke groeten,
>    > > Hans Gruyaert
>    > > address@hidden
>
>
>
>reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]