glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Nieuws van de bazen,


From: Rudy Gevaert
Subject: Re: Nieuws van de bazen,
Date: Tue, 12 Nov 2002 15:19:52 +0100
User-agent: Mutt/1.3.28i

On Tue, Nov 12, 2002 at 02:56:45PM +0100, address@hidden wrote:
> 
> Gegroet,
> 
> Ja, blijkbaar toch al een redelijk succes (de vraag heb ik al positief
> beantwoord, niet meer doen dus).
> 
> Vind het wel lastig dat niet iedereen naar de inleidingsles komt... Unix
> file structuur en zo zijn toch redelijk belangrijk. Permissies ook maar
> uitleggen in de applicatielessen zeker? Beter teveel dan te weinig.


Nu dat je mij er doet aan denken: hoe gaan we dit verspreiden? Ik
denk dat het handiger is:
- alle delen in 1 keer aan iedereen, of
- inleiding + desktop, inleiding + server
(of voor wie desktop doet: inleiding,desktop ; en voor server: alle
drie)

Natuurlijk geven we de inleiding niet in het desktop/server
gedeelte. Wel kan er verwezen worden naar de relevante stukken.

Rudy
-- 
Rudy Gevaert - address@hidden - http://www.webworm.org 
http://savannah.gnu.org/projects/glms [glms admin]
http://savannah.gnu.org/       [savannah developer]
GNU/Linux advocate - http://www.gnu.org/

On-line, adj.:
    The idea that a human being should always be accessible to a computer.


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]