glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Nieuws van de bazen,


From: gaspard
Subject: Re: Nieuws van de bazen,
Date: Tue, 12 Nov 2002 15:26:24 +0100 (CET)


On Tue, 12 Nov 2002, Rudy Gevaert wrote:

> On Tue, Nov 12, 2002 at 02:56:45PM +0100, address@hidden wrote:
> >
> > Gegroet,
> >
> > Ja,  blijkbaar toch al een redelijk succes (de vraag heb ik al positief
> > beantwoord, niet meer doen dus).
> >
> > Vind het wel lastig dat niet iedereen naar de inleidingsles komt... Unix
> > file structuur en zo zijn toch redelijk belangrijk. Permissies ook maar
> > uitleggen in de applicatielessen zeker? Beter teveel dan te weinig.
>
>
> Nu dat je mij er doet aan denken: hoe gaan we dit verspreiden?  Ik
> denk dat het handiger is:
> - alle delen in 1 keer aan iedereen, of
> - inleiding + desktop, inleiding + server
> (of voor wie desktop doet: inleiding,desktop ; en voor server: alle
> drie)

Wel, allemaal mooie plannen maar ik vrees dat het zal zijn: juist voor de
les begint de copies uitdelen :)

Nee, serieus. Ik zou cursus per cursus uitdelen. Eerste les van de
inleiding krijgen ze de inleiding, eerste les desktop gans de desktop
(degenen die niet naar de inleiding geweest zijn, krijgen dan ook de
inleiding) en bij de server analoog.

> Natuurlijk geven we de inleiding niet in het desktop/server
> gedeelte.  Wel kan er verwezen worden naar de relevante stukken.

Ik vrees dat we permissies meer dan een keer gaan moeten uitleggen. Mijn
ervaring leert dat dat een moeilijk concept en vele problemen worden
daardoor veroorzaakt.

Enfin, we moeten dus zeker samba uitleggen en het vinden van die
windowsdomeinen, de gast heeft zich ingeschreven!

Gaspard


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]