glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

RE: Fw: cursus 'Linux als server' (fwd)


From: gaspard
Subject: RE: Fw: cursus 'Linux als server' (fwd)
Date: Tue, 12 Nov 2002 15:21:44 +0100 (CET)

Edelachtbare junkers,

Weet er iemand een antwoord op die laatste vraag: kunnen windows domeinen
vanuit GNU/Linux aangesproken worden? 'k weet, 'k zou op internet kunnen
kijken en blablabla maar dan zit ik weer een uur bezig voor iets dat mij
voor het moment niet interesseert. Het enige dat we wensen is diene mens
wat paaien zodat hij onze lessen komt volgen...

En antwoord nu niet met "Ja." Iets van uitleg graag (nog beter: schrijf
dat hoofdstuk voor onze cursus) :)

Gaspard


---------- Forwarded message ----------
Date: Tue, 12 Nov 2002 15:00:08 +0100
From: address@hidden
To: address@hidden
Subject: RE: Fw: cursus 'Linux als server'

Wanneer en waar gaan de lessen en de inleidingsles juist door? Hoe kan ik
inschrijven?

SSH heb ik ondertussen aan de praat gekregen - het probleem was dat de
linux firewall inkomende SSH connecties afblokt. Zit configuratie van de
firewall ook in de lessen? En is de kans reeel dat Samba aan bod komt?
Volgens wat ik lees wordt samba gebruikt om file- en printersharing te
doen tussen win & linux. En nog een laatste vraagje: op school werken we
met een windows domein. Kunnen netwerkbronnen uit dat domein vanuit linux
aangesproken worden?

Alvast bedankt voor de info,
Hans Gruyaert


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]