glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [Junk] RE: Fw: cursus 'Linux als server' (fwd)


From: Bernard Grymonpon
Subject: Re: [Junk] RE: Fw: cursus 'Linux als server' (fwd)
Date: Tue, 12 Nov 2002 16:18:43 +0100
User-agent: Mutt/1.3.28i

On Tue, Nov 12, 2002 at 03:29:08PM +0100, address@hidden wrote:
> 
> 
> On Tue, 12 Nov 2002, Bernard Grymonpon wrote:
> 
> > On Tue, Nov 12, 2002 at 03:21:44PM +0100, address@hidden wrote:
> > >
> > > Edelachtbare junkers,
> > >
> > > Weet er iemand een antwoord op die laatste vraag: kunnen windows domeinen
> > > vanuit GNU/Linux aangesproken worden? 'k weet, 'k zou op internet kunnen
> > > kijken en blablabla maar dan zit ik weer een uur bezig voor iets dat mij
> > > voor het moment niet interesseert. Het enige dat we wensen is diene mens
> > > wat paaien zodat hij onze lessen komt volgen...
> > >
> > > En antwoord nu niet met "Ja." Iets van uitleg graag (nog beter: schrijf
> > > dat hoofdstuk voor onze cursus) :)
> >
> > Ja. Samba. Ask your local samba-guru(tm).
> 
> Ok, da's 't antwoord da'k nodig heb. Merci,

Is da cynisch of zo? Meer dan "samba" kan ik daar niet op zeggen. Lees
de website, of doe "man samba" (of beter, "man smbclient" of "man
smbmount") en alles zal je duidelijk worden. 

Een windows domain is niet meer dan een extra parameter. Linux kan ook
optreden als primary domain controler via samba. 

In detail treden zou te lang duren, en ik zou dingen herhalen die
reeds 1000 keer op het net staan...

Moest je ooit een detailvraag hebben, ik ben samba-guru(tm), dan wil
ik je zeker helpen (nalezen van hoofdstuk bv).

mvg,    
Bernard Grymonpon

-- 
We are Linux. Resistance is measured in Ohms.

Bernard Grymonpon
System Administrator - Programming - Networking - Linux


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]