glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

RE: Fw: cursus 'Linux als server'


From: hans.gruyaert
Subject: RE: Fw: cursus 'Linux als server'
Date: Tue, 12 Nov 2002 15:32:20 +0100

Jiha!
 
Zeg trouwens, wat heeft RENOV met Zeus te maken?

    -----Oorspronkelijk bericht----- 
    Van: address@hidden [mailto:address@hidden 
    Verzonden: di 12-11-2002 15:30 
    Aan: hans.gruyaert 
    CC: 
    Onderwerp: RE: Fw: cursus 'Linux als server'
    
        On Tue, 12 Nov 2002 address@hidden wrote:
    
    > Ok, bedankt. Tot dan... Enne, ik hoop dat Samba aan bod komt :-)!
    
    Van die windows domeinen: is met Samba op te lossen en Samba komt zeker
    aan bod. Er is vraag naar :)
    
    mvg,
    
    Gaspard
    
    


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]