glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Fw: cursus 'Linux als server'


From: gaspard
Subject: Re: Fw: cursus 'Linux als server'
Date: Tue, 12 Nov 2002 14:53:55 +0100 (CET)

Beste sysadmin,

Met deze lessen zult u dat nadien inderdaad kunnen doen. We raden u echter
ook aan om de inleidingsles te komen volgen, daarin worden nogal wat
algemene begrippen uitgelegd die sterk kunnen helpen om inzicht te
verwerven in bijvoorbeeld de Unix file structuur.

Aarzel niet indien u nog meer vragen heb,

mvg,

Gaspard


> ----- Original Message -----
> From: <address@hidden>
> To: <address@hidden>
> Sent: Saturday, November 09, 2002 5:07 PM
> Subject: cursus 'Linux als server'
>
>
> > Beste,
> >
> > Ik geef les op de KaHo St-Lieven in Gent. Ik zou in ons labo graag een
> Linux server opzetten die ik kan gebruiken om bvb. een database- of
> webserver op te draaien. Ik probeer nu ook via Telent en SSH connecties te
> leggen tussen windows-machines en die Linux server. Doch voorlopig allemaal
> zonder al te veel success. Zijn dat vragen waar ik een antwoord op zou
> kunnen krijgen in uw cursus 'GNU/Linux als server'?
> >
> > Met vriendelijke groeten,
> > Hans Gruyaert
> > address@hiddenreply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]