glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

RE: Fw: cursus 'Linux als server'


From: hans.gruyaert
Subject: RE: Fw: cursus 'Linux als server'
Date: Tue, 12 Nov 2002 15:00:08 +0100

Wanneer en waar gaan de lessen en de inleidingsles juist door? Hoe kan ik 
inschrijven? 
 
SSH heb ik ondertussen aan de praat gekregen - het probleem was dat de linux 
firewall inkomende SSH connecties afblokt. Zit configuratie van de firewall ook 
in de lessen? En is de kans reeel dat Samba aan bod komt? Volgens wat ik lees 
wordt samba gebruikt om file- en printersharing te doen tussen win & linux. En 
nog een laatste vraagje: op school werken we met een windows domein. Kunnen 
netwerkbronnen uit dat domein vanuit linux aangesproken worden?
 
Alvast bedankt voor de info,
Hans Gruyaert
 

    -----Oorspronkelijk bericht----- 
    Van: address@hidden [mailto:address@hidden 
    Verzonden: di 12-11-2002 14:53 
    Aan: hans.gruyaert 
    CC: Isabelle Claeys 
    Onderwerp: Re: Fw: cursus 'Linux als server'
    
    


    Beste sysadmin,
    
    Met deze lessen zult u dat nadien inderdaad kunnen doen. We raden u 
echter
    ook aan om de inleidingsles te komen volgen, daarin worden nogal wat
    algemene begrippen uitgelegd die sterk kunnen helpen om inzicht te
    verwerven in bijvoorbeeld de Unix file structuur.
    
    Aarzel niet indien u nog meer vragen heb,
    
    mvg,
    
    Gaspard
    
    
    > ----- Original Message -----
    > From: <address@hidden>
    > To: <address@hidden>
    > Sent: Saturday, November 09, 2002 5:07 PM
    > Subject: cursus 'Linux als server'
    >
    >
    > > Beste,
    > >
    > > Ik geef les op de KaHo St-Lieven in Gent. Ik zou in ons labo graag 
een
    > Linux server opzetten die ik kan gebruiken om bvb. een database- of
    > webserver op te draaien. Ik probeer nu ook via Telent en SSH 
connecties te
    > leggen tussen windows-machines en die Linux server. Doch voorlopig 
allemaal
    > zonder al te veel success. Zijn dat vragen waar ik een antwoord op zou
    > kunnen krijgen in uw cursus 'GNU/Linux als server'?
    > >
    > > Met vriendelijke groeten,
    > > Hans Gruyaert
    > > address@hidden
    
    


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]