glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

RE: Fw: cursus 'Linux als server'


From: hans . gruyaert
Subject: RE: Fw: cursus 'Linux als server'
Date: Tue, 12 Nov 2002 15:19:16 +0100

Ok, bedankt. Tot dan... Enne, ik hoop dat Samba aan bod komt :-)!

    -----Oorspronkelijk bericht----- 
    Van: address@hidden [mailto:address@hidden 
    Verzonden: di 12-11-2002 15:16 
    Aan: hans.gruyaert 
    CC: 
    Onderwerp: RE: Fw: cursus 'Linux als server'
    
        On Tue, 12 Nov 2002 address@hidden wrote:
    
    > Wanneer en waar gaan de lessen en de inleidingsles juist door? Hoe kan
    > ik inschrijven?
    
    Op http://www.renovl.be/opleiding.asp vindt u de verschillende
    opleidingen. Helemaal onderaan zijn de drie cursussen door ons gegeven:
    
    RENOVL1104
    GNU/Linux als Besturingssysteem (achtergrondinformatie)
    
    Dit is de inleidingsles. Hier wordt meer inzicht verschaft in de
    Unix/Linux wereld. Eigenlijk nodig indien u een van de volgende lessen 
wil
    volgen.
    
    RENOVL1106
    GNU/Linux als Desktop
    
    Hierin wordt uitgelegd hoe GNU/Linux als desktop besturingssysteem kan
    gebruikt worden. Misschien voor u minder van toepassing.
    
    RENOVL1109
    GNU/Linux als Server
    
    Hoe GNU/Linux als server gebruiken. Configuratie van een firewall is
    inbegrepen. En indien mensen naar Samba vragen zal dat aan bod komen :).
    
    Wat betreft dat windows domein. Daar kan ik niet direkt antwoord op 
geven,
    maar ik denk dat dit geen probleem moet zijn.
    
    
    > SSH heb ik ondertussen aan de praat gekregen - het probleem was dat
    > de linux firewall inkomende SSH connecties afblokt. Zit configuratie
    > van de firewall ook in de lessen? En is de kans reeel dat Samba aan
    > bod komt? Volgens wat ik lees wordt samba gebruikt om file- en
    > printersharing te doen tussen win & linux. En nog een laatste vraagje:
    > op school werken we met een windows domein. Kunnen netwerkbronnen uit
    > dat domein vanuit linux aangesproken worden?
    >
    > Alvast bedankt voor de info,
    > Hans Gruyaert
    >
    >
    >    -----Oorspronkelijk bericht-----
    >    Van: address@hidden [mailto:address@hidden
    >    Verzonden: di 12-11-2002 14:53
    >    Aan: hans.gruyaert
    >    CC: Isabelle Claeys
    >    Onderwerp: Re: Fw: cursus 'Linux als server'
    >
    >
    >
    >
    >    Beste sysadmin,
    >
    >    Met deze lessen zult u dat nadien inderdaad kunnen doen. We 
raden u echter
    >    ook aan om de inleidingsles te komen volgen, daarin worden 
nogal wat
    >    algemene begrippen uitgelegd die sterk kunnen helpen om inzicht 
te
    >    verwerven in bijvoorbeeld de Unix file structuur.
    >
    >    Aarzel niet indien u nog meer vragen heb,
    >
    >    mvg,
    >
    >    Gaspard
    >
    >
    >    > ----- Original Message -----
    >    > From: <address@hidden>
    >    > To: <address@hidden>
    >    > Sent: Saturday, November 09, 2002 5:07 PM
    >    > Subject: cursus 'Linux als server'
    >    >
    >    >
    >    > > Beste,
    >    > >
    >    > > Ik geef les op de KaHo St-Lieven in Gent. Ik zou in ons 
labo graag een
    >    > Linux server opzetten die ik kan gebruiken om bvb. een 
database- of
    >    > webserver op te draaien. Ik probeer nu ook via Telent en SSH 
connecties te
    >    > leggen tussen windows-machines en die Linux server. Doch 
voorlopig allemaal
    >    > zonder al te veel success. Zijn dat vragen waar ik een 
antwoord op zou
    >    > kunnen krijgen in uw cursus 'GNU/Linux als server'?
    >    > >
    >    > > Met vriendelijke groeten,
    >    > > Hans Gruyaert
    >    > > address@hidden
    >
    >
    >
    >
    
    


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]