glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

RE: Fw: cursus 'Linux als server'


From: gaspard
Subject: RE: Fw: cursus 'Linux als server'
Date: Tue, 12 Nov 2002 17:28:31 +0100 (CET)


On Tue, 12 Nov 2002 address@hidden wrote:

> Jiha!
>
> Zeg trouwens, wat heeft RENOV met Zeus te maken?

Zij promoten het gebruik van computers in het onderwijs. En zij beginnen
te beseffen dat GNU/Linux superieur is aan MICROS~1. Maar Unix kennis
hebben ze niet in huis, ze hebben dat dus uitbesteed. Hun budget was
echter nogal aan de lage kant en alleen studenten willen voor zo weinig
werken, zij zijn nog idealistisch ingesteld.

Zeus is DE studentewerkgroep informatica van de RUG:
www.zeus.rug.ac.be

mvg,

Gaspard
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]