glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [Junk] RE: Fw: cursus 'Linux als server' (fwd)


From: Bernard Grymonpon
Subject: Re: [Junk] RE: Fw: cursus 'Linux als server' (fwd)
Date: Tue, 12 Nov 2002 15:25:21 +0100
User-agent: Mutt/1.3.28i

On Tue, Nov 12, 2002 at 03:21:44PM +0100, address@hidden wrote:
> 
> Edelachtbare junkers,
> 
> Weet er iemand een antwoord op die laatste vraag: kunnen windows domeinen
> vanuit GNU/Linux aangesproken worden? 'k weet, 'k zou op internet kunnen
> kijken en blablabla maar dan zit ik weer een uur bezig voor iets dat mij
> voor het moment niet interesseert. Het enige dat we wensen is diene mens
> wat paaien zodat hij onze lessen komt volgen...
> 
> En antwoord nu niet met "Ja." Iets van uitleg graag (nog beter: schrijf
> dat hoofdstuk voor onze cursus) :)

Ja. Samba. Ask your local samba-guru(tm).

> 
> Gaspard
> 
> 
> ---------- Forwarded message ----------
> Date: Tue, 12 Nov 2002 15:00:08 +0100
> From: address@hidden
> To: address@hidden
> Subject: RE: Fw: cursus 'Linux als server'
> 
> Wanneer en waar gaan de lessen en de inleidingsles juist door? Hoe kan ik
> inschrijven?
> 
> SSH heb ik ondertussen aan de praat gekregen - het probleem was dat de
> linux firewall inkomende SSH connecties afblokt. Zit configuratie van de
> firewall ook in de lessen? En is de kans reeel dat Samba aan bod komt?
> Volgens wat ik lees wordt samba gebruikt om file- en printersharing te
> doen tussen win & linux. En nog een laatste vraagje: op school werken we
> met een windows domein. Kunnen netwerkbronnen uit dat domein vanuit linux
> aangesproken worden?
> 
> Alvast bedankt voor de info,
> Hans Gruyaert
> 
> 
> _______________________________________________
> Junk mailing list
> address@hidden
> https://lists.zeus.rug.ac.be/cgi-bin/mailman/listinfo/junk
mvg,    
Bernard Grymonpon

-- 
We are Linux. Resistance is measured in Ohms.

Bernard Grymonpon
System Administrator - Programming - Networking - Linux

_______________________________________________
Junk mailing list
address@hidden
https://lists.zeus.rug.ac.be/cgi-bin/mailman/listinfo/junk


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]