glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [Junk] RE: Fw: cursus 'Linux als server' (fwd)


From: gaspard
Subject: Re: [Junk] RE: Fw: cursus 'Linux als server' (fwd)
Date: Tue, 12 Nov 2002 15:29:08 +0100 (CET)


On Tue, 12 Nov 2002, Bernard Grymonpon wrote:

> On Tue, Nov 12, 2002 at 03:21:44PM +0100, address@hidden wrote:
> >
> > Edelachtbare junkers,
> >
> > Weet er iemand een antwoord op die laatste vraag: kunnen windows domeinen
> > vanuit GNU/Linux aangesproken worden? 'k weet, 'k zou op internet kunnen
> > kijken en blablabla maar dan zit ik weer een uur bezig voor iets dat mij
> > voor het moment niet interesseert. Het enige dat we wensen is diene mens
> > wat paaien zodat hij onze lessen komt volgen...
> >
> > En antwoord nu niet met "Ja." Iets van uitleg graag (nog beter: schrijf
> > dat hoofdstuk voor onze cursus) :)
>
> Ja. Samba. Ask your local samba-guru(tm).

Ok, da's 't antwoord da'k nodig heb. Merci,

Gaspard
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]