glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: glms


From: Rudy Gevaert
Subject: Re: glms
Date: Thu, 14 Nov 2002 13:07:04 +0100
User-agent: Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.1) Gecko/20020913 Debian/1.1-1

Kris Luyten wrote:
Hallo Geert en Rudy,

ik heb even jullie project "GNU/Linux voor middelbare scholen"
uit de Savannah repos gecheckt, maar heb wat problemen met het TeXen van
de files:
----------------
...
Underfull \hbox (badness 10000) in paragraph at lines 755--756


Underfull \hbox (badness 10000) in paragraph at lines 759--760

) [163] [164] (./glms.toc) (./glms.ind [165]
! Extra }, or forgotten \endgroup.
l.16   \item m }
                , 23
? --------------

Nu zie ik dat die fout komt door het invoegen van de TOC. Ik vind de fout niet (ik heb niet gezocht omdat ik er vorige keer al achter hebt gezocht...)

Rudy


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]