glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: glms


From: Rudy Gevaert
Subject: Re: glms
Date: Thu, 14 Nov 2002 13:02:11 +0100
User-agent: Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.1) Gecko/20020913 Debian/1.1-1

Hallo Kris,

Kris Luyten wrote:
Hallo Geert en Rudy,

ik heb even jullie project "GNU/Linux voor middelbare scholen"
uit de Savannah repos gecheckt, maar heb wat problemen met het TeXen van
de files:
----------------
...
Underfull \hbox (badness 10000) in paragraph at lines 755--756


Underfull \hbox (badness 10000) in paragraph at lines 759--760

) [163] [164] (./glms.toc) (./glms.ind [165]
! Extra }, or forgotten \endgroup.
l.16   \item m }
                , 23
? --------------

Ik zal dat eens bekijken (als ik een beetje tijd vind), maar wij gebruiken voorlopig alleen pdflatex en dat doet het perfect.


Het was wel mooi geweest om eens een mailtje te sturen of het initiatief
ergens te melden, daar ik gerust ook wel wat verder wil helpen hierbij
en de flow van materiaal in twee richtingen kan gaan... Ik concentreer
me nu meer op het programmeer-gedeelte, wegens de vereisten die ik moet
invullen met mijn tekst voor de unief. Hebben jullie het glms project al
gepost op be.comp.os.linux, misschien heb ik het gemist?

Ikzelf heb er nog niet bij stilgestaan het te posten op bcol (het staat wel in mijn sig eigenlijk :)).

Ik vermoed dat jullie al eens in mijn CVS repository gekeken hebben,
daar vind je ook een Makefile voor de LaTeX sources te compileren. Ik
zou je die ook aanraden. Bijgevoegd vind je een lichtjes aangepaste
versie van de Makefile voor jullie code. Ik wil jullie ook aanraden om
zowel een ps en pdf versie te voorzien: een ps die geoptimaliseerd is om
af te drukken, een pdf die geschikt is voor op het scherm te raadplegen.

Idd ik heb al in jou gekeken en overgenomen (stukje over X en van de shell van Stijn Vansummeren). Wat die makefile betreft:

In de tijd had ik dat bij u gezien maar heb het niet gebruikt omdat ik geen zelf geen makefile syntax snapte. Nu snap ik er een beetje van dus ik denk wel dat ik uw makefile zal overnemen.

Ook nog:p. 51: "Never us etc" met een trema? Foutje misschien.

Yep, er werd " gebruikt ipv ``.

Je mag gerust ons team vervoegen hoor :), als je al aan savannah account hebt laat mij dan weten welke username je hebt zodat ik je kan toevoegen en je write acces kan geven + op onze mailinglist zetten

Met vriendelijke groeten,

Rudy


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]