glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

glms ./desktop.tex ./glms.tex desktop/ogle1.png...


From: Rudy Gevaert
Subject: glms ./desktop.tex ./glms.tex desktop/ogle1.png...
Date: Sun, 17 Nov 2002 17:13:13 -0500

CVSROOT:    /cvsroot/glms
Module name:  glms
Changes by:   Rudy Gevaert <address@hidden>  02/11/17 17:13:12

Modified files:
    .       : desktop.tex glms.tex 
    desktop    : ogle1.png xine.png 
Added files:
    .       : MACROS 

Log message:
    In MACROS staat een overzichtje van de macro's dat we gebruiken, dus
    iedereen zich hieraan houden aub
    
    Ik heb de files die Terje vanmiddag geupload heeft in desktop.tex gezet
    alsook wat latex dingen goed gezet, NIET allemaal natuurlijke
    
    Ik heb ook de twee prentjes opnieuw gemaakt. Het heeft geen zin om een 
ganse
    screenshot in te voegen want dat kan toch niet op een blad papier, 
gewoon een
    screenshot van het programma is genoeg, als het te breed is 90 graden 
draaien
    
    En ook als ge een prentje toevoegt maken dat het in grijswaarden is 
(alt-g in gimp)

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/glms/glms/MACROS?rev=1.1
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/glms/glms/desktop.tex.diff?tr1=1.11&tr2=1.12&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/glms/glms/glms.tex.diff?tr1=1.15&tr2=1.16&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/glms/glms/desktop/ogle1.png.diff?tr1=1.1&tr2=1.2&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/glms/glms/desktop/xine.png.diff?tr1=1.1&tr2=1.2&r1=text&r2=text


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]