glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Glms-hackers] glms glms.tex appendix.tex


From: gazza
Subject: [Glms-hackers] glms glms.tex appendix.tex
Date: Mon, 10 Feb 2003 10:48:17 -0500

CVSROOT:    /cvsroot/glms
Module name:  glms
Changes by:   gazza <address@hidden> 03/02/10 10:48:17

Modified files:
    .       : glms.tex appendix.tex 

Log message:
    De appendix wat bijgewerkt:
    - chapter{auteurs} werd verwijderd (de gecomentarieerde vorm bevindt 
zich
    in inleiding.tex)
    - Problemen met verbatim tekst die te lang was, zijn opgelost dankzij 
listings
    
    glms.tex : minieme verandering in de omgeving `lijst'

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/glms/glms/glms.tex.diff?tr1=1.24&tr2=1.25&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/glms/glms/appendix.tex.diff?tr1=1.4&tr2=1.5&r1=text&r2=text

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]