glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Glms-hackers] address@hidden: Linux]


From: Rudy Gevaert
Subject: [Glms-hackers] address@hidden: Linux]
Date: Sat, 24 May 2003 00:41:35 +0200
User-agent: Mutt/1.3.28i

En wat doen we hiermee ? :)

----- Forwarded message from address@hidden -----

From: address@hidden
To: address@hidden
Subject: Linux
Date: Fri, 23 May 2003 14:38:53 +0200
X-Mailer: Internet Mail Service (5.5.2653.19)

Beste,

Via mevrouw Isabelle Claeys heb ik uw referentie doorgekregen. 

Als CvN richten wij cursussen in voor leerkrachten van het
gemeenschapsonderwijs. In mijn domein hebben de cursussen betrekking op
technisch en/of pedagogisch ICT-vlak. Hiervoor krijgt de lesgever uiteraard
een vergoeding per uur, alsook km- en onkostenvergoeding. 
Onze cursussen worden in sessies ingedeeld, 1 sessie omvat 3u, een cursus
min. 4, max 6 sessies, zodus 2 à 3 dagen.

Nu had ik de vraag om "Linux" in te richten. 
En dan komt mijn vraag naar jullie of er een mogelijkheid bestaat om Linux
op verplaatsing te geven? 

Mag ik hierop snel een reactie verwachten daar mijn planning dringend wordt.

Deze cursus is voorzien voor het 2° semester, zodus ergens begin 2004.
Voor verdere informatie kan u me telefonisch bereiken op onderstaande nr. of
per mail.

Alvast bedankt,

mvg Mw. Danièle Decaesstecker
Domeinverantwoordelijke ICT
Centrum voor Nascholing
Dieleghemsesteenweg 24-26
1090 Brussel
tel  02 47 54 811
fax 02 479 22 26

----- End forwarded message -----

-- 
Rudy Gevaert        address@hidden
Web page          http://www.webworm.org
GNU/Linux user and Savannah hacker http://savannah.gnu.org
-- Share what you know. Learn what you don't. --
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]