glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Glms-hackers] glms desktop-inleiding.tex multimedia.tex offic...


From: gazza
Subject: [Glms-hackers] glms desktop-inleiding.tex multimedia.tex offic...
Date: Thu, 31 Jul 2003 16:11:37 -0400

CVSROOT:    /cvsroot/glms
Module name:  glms
Branch:     
Changes by:   gazza <address@hidden> 03/07/31 16:11:37

Added files:
    .       : desktop-inleiding.tex multimedia.tex 
             office-toepassingen.tex 
Removed files:
    .       : desktop.tex 

Log message:
    De desktop een beetje geherorganiseerd.
    De bedoeling is dat alle \input{files} worden opgeroepen vanuit
    glms.tex (behalve de figuren, natuurlijk). Op die manier is het
    gemakkelijker om een afgeslankte versie van de cursus te produceren:
    je moet slechts in één file dingen bekomentarieren.
    
    De hoofdfile desktop.tex werd verwijderd en vervangen door:
    
    desktop-inleiding.tex bevat dat inleidend hoofdstukje over het feit dat
    je moreel verplicht bent om geld te storten.
    
    office-toepassingen.tex bevat eh ja... de office toepassingen.
    
    multimedia.tex bevat de dingen over multimedia + dat deeltje over IANAL.
    De twee zouden in elkaar moeten verwerkt worden, daar er twee keer 
hetzelfde
    in gezegd wordt. Persoonlijk zou ik dat deel over IANAL weglaten (of 
alleszins
    minder pamfletachtig maken). Indien iemand hier iets op tegen heeft: 
reageer voor
    het te laat is :-)
    
    De andere bestanden (installatiemandrake.tex, mcc.tex, kde.tex, 
wiskunde.tex)
    werden (nog) niet gewijzigd.

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/glms/glms/desktop-inleiding.tex?rev=1.1
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/glms/glms/multimedia.tex?rev=1.1
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/glms/glms/office-toepassingen.tex?rev=1.1

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]