glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Glms-hackers] glms glms.tex


From: gazza
Subject: [Glms-hackers] glms glms.tex
Date: Thu, 31 Jul 2003 16:21:37 -0400

CVSROOT:    /cvsroot/glms
Module name:  glms
Branch:     
Changes by:   gazza <address@hidden> 03/07/31 16:21:37

Modified files:
    .       : glms.tex 

Log message:
    Twee dingen gedaan:
    
    1) stuctuur aanpassingen:
    
    Alle \input{files} gebeurt nu vanuit glms.tex. Dit vereiste een 
herorganisatie
    van het desktop gedeelte.
    
    2) update van de syntax
    
    voor de listings package van versie 0.21 naar versie 1.0 waren de 
volgende
    wijzigingen nodig:
    indent wordt xleftmargin
    labelstep wordt stepnumber
    er moet geen breaklines meer meegegeven worden bij het oproepen van 
listings
    
    \usepackage{caption} werd vervangen door \usepackage{caption2}: caption 
bestaat namelijk
    niet onder debian-unstable (ik dacht wegens licentieproblemen). 
Caption2 doet het echter
    ook...
    
    Voor mensen die problemen hebben :-)
    Ik draai debian stable + unstable (en heb eergisteren dist-geupgraded)
    Mensen die een oudere distributie van latex draaien hebben 
waarschijnlijk problemen:
    listings 1.0 kwam uit op 1 april 2002.
    
    Voor caption2 verwacht ik niet direkt problemen

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/glms/glms/glms.tex.diff?tr1=1.27&tr2=1.28&r1=text&r2=text

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]