a2ps
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Virus Alert


From: viruscheck
Subject: Virus Alert
Date: Wed, 20 Aug 2003 08:04:58 +0200

In het email bericht, met daarin het bestand document_9446.pif, dat U heeft 
verzonden aan address@hidden, op 08/20/2003 08:02:54, bevond zich een virus 
WORM_SOBIG.F. Het bestand is verwijderd en niet verder doorgestuurd. Neem voor 
verdere informatie contact op met uw locale helpdesk/systeem beheerder.
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]