bug-bash
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

RE: bash crashed in AIX/VIOS


From: Ciesla, Karol
Subject: RE: bash crashed in AIX/VIOS
Date: Fri, 27 Apr 2018 19:07:34 +0000

And, forgot to say, it is bash 4.4-4, 32-bit version.Kind regards
Karol Ciesla
Expert IT Engineer


itelligence Sp. z o.o. ▪ ul. Owocowa 21B ▪ 62-080 Tarnowo Podgorne
phone: +48 61 816 73 13 ▪ mobile: +48 504 111 166
fax: +48 61 816 72 73
e-mail:address@hidden
www.itelligence.pl ▪ Social Media Channels
itelligence sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym 62-080, ul. Owocowa 21B,
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - 
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu ,
Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000042686, NIP: 527-00-17-763, 
Wysokość kapitału zakładowego: 1.500.000,00 zł
Dokument ten zawiera informacje poufne, które mogą być również objęte tajemnicą 
służbową. Jest on przeznaczony do wyłącznego użytku adresata. Jeśli nie są 
Państwo jego adresatem, to wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja, 
reprodukcja, kopiowanie, publikacja lub wykorzystanie tego dokumentu lub 
informacji jest zabronione. Jeśli otrzymali Państwo tę wiadomość przez pomyłkę, 
prosimy o bezzwłoczne skontaktowanie się z nami oraz usunięcie wiadomości z 
Państwa komputera. This e-mail may contain confidential and/or privileged 
information. If you are not the intended recipient (or have received this 
e-mail by mistake) please notify the sender immediately and destroy this 
e-mail. Any unauthorized copying, disclosure or distribution of the material in 
this e-mail is strictly forbidden.

-----Original Message-----
From: Ciesla, Karol
Sent: Friday, April 27, 2018 9:02 PM
To: address@hidden; address@hidden
Subject: RE: bash crashed in AIX/VIOS

Hello.
Sorry, it's my first time I report bug with bash (or any other GNU program).
VIOS is a special edition of AIX, that acts as a virtual hypervisor on PowerVM 
machines.
On this host I have VIOS 2.2.5.20, which corresponds to AIX 6.1 TL9 SP9.
How can I send core dump? It is 16 MB.


Kind regards
Karol Ciesla
Expert IT Engineer


itelligence Sp. z o.o. ▪ ul. Owocowa 21B ▪ 62-080 Tarnowo Podgorne
phone: +48 61 816 73 13 ▪ mobile: +48 504 111 166
fax: +48 61 816 72 73
e-mail:address@hidden
www.itelligence.pl ▪ Social Media Channels itelligence sp. z o.o. z siedzibą w 
Tarnowie Podgórnym 62-080, ul. Owocowa 21B, wpisana do rejestru przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu , 
Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000042686, NIP: 527-00-17-763, 
Wysokość kapitału zakładowego: 1.500.000,00 zł Dokument ten zawiera informacje 
poufne, które mogą być również objęte tajemnicą służbową. Jest on przeznaczony 
do wyłącznego użytku adresata. Jeśli nie są Państwo jego adresatem, to wszelkie 
rozpowszechnianie, dystrybucja, reprodukcja, kopiowanie, publikacja lub 
wykorzystanie tego dokumentu lub informacji jest zabronione. Jeśli otrzymali 
Państwo tę wiadomość przez pomyłkę, prosimy o bezzwłoczne skontaktowanie się z 
nami oraz usunięcie wiadomości z Państwa komputera. This e-mail may contain 
confidential and/or privileged information. If you are not the intended 
recipient (or have received this e-mail by mistake) please notify the sender 
immediately and destroy this e-mail. Any unauthorized copying, disclosure or 
distribution of the material in this e-mail is strictly forbidden.

-----Original Message-----
From: Chet Ramey [mailto:address@hidden
Sent: Friday, April 27, 2018 8:45 PM
To: Ciesla, Karol <address@hidden>; address@hidden
Cc: address@hidden
Subject: Re: bash crashed in AIX/VIOS

On 4/27/18 11:38 AM, Ciesla, Karol wrote:
> Hello, I'd like to report bash crash in VIOS. What should I provide?

You could start with the information that the bashbug program collects before 
it sends a report. Basically, that's information about your environment (what 
is `VIOS'?) and the bash version you're running, details of the crash including 
a stack traceback from any core dump, and a way to reproduce the crash so I can 
troubleshoot it.

Chet


--
``The lyf so short, the craft so long to lerne.'' - Chaucer  ``Ars longa, vita 
brevis'' - Hippocrates
Chet Ramey, UTech, CWRU    address@hidden    http://tiswww.cwru.edu/~chet/


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]