glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: cvs in orde!


From: Rudy Gevaert
Subject: Re: cvs in orde!
Date: Thu, 8 Aug 2002 10:33:34 +0200
User-agent: Mutt/1.2.5i

On Thu, Aug 08, 2002 at 10:24:58AM +0200, Geert Vernaeve wrote:
> On Wed, 7 Aug 2002, Rudy Gevaert wrote:
> 
> > Die cvs is een beetje wennen om te gebruiken, dus ik zoek iemand die
> > het eens zou willen uittesten met mijn uitleg (dat ik nog moet
> > schrijven).
> > Wie wil dat doen?  Ge zou wel GNU/Linux moeten gebruiken, want voor
> > Windows kan ik het niet uitzoeken (tis wel mogelijk).  Geert?
> 
> Okidoo ... ik zal eens nen namiddag prutsen en iets opschrijven :-)
> 

Ok merci :)

> > Wat iedereen wel al kan doen is op savannah.gnu.org een user
> > aanmaken.  Stuur mij dan een emailtje zodat ik je al kan toevoegen.
> 
> Mijne username is GuruGeert ...

Toegevoegd, kheb je ook admin gemaakt :) omdat jij alles van de
technische kant ging coordineren.  Dus als iedereen nog een account
wil aanmaken zullen we rap aan het rollen zijn :).

Rudy
-- 
Rudy Gevaert - address@hidden  - http://www.zeus.rug.ac.be  
keyserverID=24DC49C6 -  http://www.webworm.org 
I'm a GNU/Linux advocate. Every action against my beliefs is useless

You can get more with a kind word and a gun 
than you can with a kind word alone.   - Al Capone (1899-1947)


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]