glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

savannah


From: Terje Hansen
Subject: savannah
Date: Thu, 3 Oct 2002 19:16:14 +0200 (CEST)

Ik heb eens gekeken naar die site (die wel traag laadt zenne, enfin)

Het is dus de bedoeling dat ik
een bestand download,
dat aanpas,
de versienummer met +0.01 verhoog,
dat upload,
dat meld in de news-sectie.

Boh (om Dehaene te parafraseren)

Maar ik vind enkel een pdf-bestand, waaruit blijkt (na vluchtig te lezen)
dat er ergens .tex bestanden moeten te vinden zijn.
Een kwaal van mij treedt hier op; ik vind dat niet.

Verlicht mijn donkere ziel,

Terje


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]