glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Fw: ENIS bijeenkomst Buggenhout LINUX


From: Isabelle Claeys
Subject: Fw: ENIS bijeenkomst Buggenhout LINUX
Date: Thu, 10 Oct 2002 10:01:01 +0200

> Dag iedereen,
>
> Volgende week donderdag, 17 oktober 2002, organiseren de collega's van het
> St.-Vincentiuscollege in Buggenhout hun ENIS-namiddag. Thema daar is LINUX
> en open software. Indien interesse, zie uitnodiging in bijlage.
>
>
> Vele groeten,
>
> Isabelle.

Attachment: uitnodiging Linux Buggenhout.doc
Description: MS-Word document


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]