glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: xspace


From: gaspard
Subject: Re: xspace
Date: Wed, 9 Oct 2002 10:11:34 +0200 (CEST)


On Wed, 9 Oct 2002 address@hidden wrote:

> On Wed, 9 Oct 2002, Rudy Gevaert wrote:
>
> > On Wed, Oct 09, 2002 at 09:49:17AM +0200, Rudy Gevaert wrote:
> > >
> > > On Wed, Oct 09, 2002 at 09:19:24AM +0200, address@hidden wrote:
> > > >
> > > > Hum,
> > > >
> > > > Het is mij gelukt de cvs-boom neer te laden. Eerste opmerking :): Zouden
> > > > we geen xspace gebruiken? Gegarandeerd dat dat er ooit is een schuine
> > > > streep met een negatieve richtingscoefficient zal vergeten worden...
> > > >
> > > > Indien geen tegenbericht van de bazen (i.e. GuruGeert en Rudy) pas ik 
> > > > dat
> > > > aan. Dat laat mij dan toe om snel eens te testen of uploaden ook lukt...
> > >
> > > Doe maar, maar wat is die xspace?
> >
> > Pas maar toe, het stond in de faq:
> > http://www.tex.ac.uk/cgi-bin/texfaq2html?label=xspace
>
> Zal wel voor vanavond zijn. Ik wordt veronderstelt te werken overdag. Ja
> 't leven is zwaar...

Huh, toch snel geprobeert. Die cvs blijkt echt wel goed te werken. Voer
gewoon uit wat er op die website staat en het werkt.

> Gaspard


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]