glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: xspace


From: Geert Vernaeve
Subject: Re: xspace
Date: Wed, 9 Oct 2002 09:47:45 +0200 (CEST)

On Wed, 9 Oct 2002 address@hidden wrote:

> Het is mij gelukt de cvs-boom neer te laden. Eerste opmerking :): Zouden

Hoe hebt ge da juist gedaan? (Meer in het bijzonder, enig idee wat er mis
is met wat ik op http://zeus.rug.ac.be/~geert/glms/ heb gebrobeerd)?

> we geen xspace gebruiken? Gegarandeerd dat dat er ooit is een schuine
> streep met een negatieve richtingscoefficient zal vergeten worden...

xspace? Explain??

-- 
NEC SPE         address@hidden        NEC METU
0496/20.14.60       address@hidden             09/264.49.02
             address@hidden
           http://cage.rug.ac.be/~gvernaev/
    ``Everything should be made as simple as possible,
        but not simpler.''           (A. Einstein)


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]