glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: xspace


From: gaspard
Subject: Re: xspace
Date: Wed, 9 Oct 2002 10:01:13 +0200 (CEST)


On Wed, 9 Oct 2002, Geert Vernaeve wrote:

> On Wed, 9 Oct 2002 address@hidden wrote:
>
> > Het is mij gelukt de cvs-boom neer te laden. Eerste opmerking :): Zouden
>
> Hoe hebt ge da juist gedaan? (Meer in het bijzonder, enig idee wat er mis
> is met wat ik op http://zeus.rug.ac.be/~geert/glms/ heb gebrobeerd)?

\usepackage{xspace}

...

\newcommand{\nieuwcommando}{text van het nieuwe commando\xspace}

...

zorgt ervoor dat er nu automatisch een spatie wordt geplaatst na het
commando, maar alleen wanneer nodig.

Bijvoorbeeld.

\nieuwcommando rest van text

geeft: text van het nieuwe commando rest van text

\nieuwcommando. Nieuwe zin

geeft: text van het nieuwe commando. Nieuwe zin

Zo moet je niet meer \nieuwcommando\ intikken als er een spatie na moet.
Je typt altijd \nieuwcommando in en er wordt automatisch een spatie
toegevoegd wanneer nodig.

`k heb dat voor mijn thesis gebruikt: enorm handig.

> > we geen xspace gebruiken? Gegarandeerd dat dat er ooit is een schuine
> > streep met een negatieve richtingscoefficient zal vergeten worden...
>
> xspace? Explain??

locate xspace.dvi? :)

Gaspardreply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]