glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Fw: ENIS bijeenkomst Buggenhout LINUX (fwd)


From: gaspard
Subject: Fw: ENIS bijeenkomst Buggenhout LINUX (fwd)
Date: Thu, 10 Oct 2002 10:34:30 +0200 (CEST)

Als iemand interesse heeft en kan gaan...

Het attachment is juist plain text. Blijkbaar is de Unix filosifie nog
niet echt bij die gasten doorgedrongen...

Enfin: hieronder wat er in dat attachment staat:

Buggenhout, 08/10/02


Uitnodiging studienamiddag over Linux en Open Office

Geachte mevrouw
Geachte heer

Als besturingsprogramma krijgt  Linux steeds meer naambekendheid en
erkenning.  Aansluitend kan er, voor de dagelijkse computerpraktijk, ook
gebruik gemaakt worden van Open Office (in vervanging van MS-Office).
Wat u waarschijnlijk reeds weet, is dat het prijsverschil tussen de twee
systemen meer dan aanzienlijk is. De gebruiksvriendelijkheid en kwaliteit
zijn echter vergelijkbaar.

We beseffen dat dit alles in nog maar weinig scholen is ingeburgerd en
daarom willen we rond dit onderwerp een infonamiddag organiseren. We
denken dit aan te kunnen daar in onze school al volop geƫxperimenteerd
werd en wordt met deze informaticamogelijkheden.

Concreet nodigt het Sint-Vincentiuscollege, in samenwerking met het
European Network of Innovative Schools (ENIS), afdeling Vlaanderen, u uit
op een studienamidddag over


LINUX
OPEN OFFICE

donderdag 17 oktober 2002 van 14.00 tot 17.00 uurVoorlopig programma:

Installatie van Linux als besturingssysteem
Linux gebruiken vanaf CR-ROM (zonder installatie op harde schijf)
Een oude(re) PC voorzien van Gnu/Linux
Presentatie van de nieuwste Red Hat - versie
Linux in Netwerkomgeving en voor internet
Installatie en gebruik van Open Office (practicum)

door Ivo De Jonge, Ingrid De schrijver en Michel Van Honacker

Gelieve uw deelname per e-mail te bevestigen bij
address@hidden en bij address@hidden  Een
wegbeschrijving wordt dan doorgemaild.

Vriendelijke groeten

Peter Vermeulen

Raf Verstraeten
ENIS-coƶrdinator

directeur---------- Forwarded message ----------
Date: Thu, 10 Oct 2002 10:01:01 +0200
From: Isabelle Claeys <address@hidden>
To: Bart D'Haenens <address@hidden>, Hans Van Boven <address@hidden>,
     Sonia Vanderveken <address@hidden>, address@hidden
Subject: Fw: ENIS bijeenkomst Buggenhout LINUX

> Dag iedereen,
>
> Volgende week donderdag, 17 oktober 2002, organiseren de collega's van het
> St.-Vincentiuscollege in Buggenhout hun ENIS-namiddag. Thema daar is LINUX
> en open software. Indien interesse, zie uitnodiging in bijlage.
>
>
> Vele groeten,
>
> Isabelle.

Attachment: uitnodiging Linux Buggenhout.doc
Description: MS-Word document


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]