glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: <>


From: Geert Vernaeve
Subject: Re: <>
Date: Tue, 22 Oct 2002 19:06:19 +0200 (CEST)

On Tue, 22 Oct 2002 address@hidden wrote:

> Dat gewoon typen lukt niet! < en > worden speciaal geinterpreteerd en
> geven oa een omgekeerd uitroepingsteken...

$<$ $>$

of $\langle$ $\rangle$ (die laatste zijn wat smaller)

-- 
NEC SPE         address@hidden        NEC METU
0496/20.14.60       address@hidden             09/264.49.02
             address@hidden
           http://cage.rug.ac.be/~gvernaev/
    ``Everything should be made as simple as possible,
        but not simpler.''           (A. Einstein)


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]