glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: commit cvs


From: Terje Hansen
Subject: Re: commit cvs
Date: Mon, 28 Oct 2002 10:58:42 +0100 (CET)

> > Als ik
> > cvs ci file
> > doe, kom ik in die editor. Hoe geraak ik daaruit?
> >
> > de rest werkt vermoedelijk
> >
> > Terje
> >
>
> Hehe :)
>
> In de zeuscursussen moet er ergens een basisuitleg zijn over vi (=vim =
> gvim).
>
> escape dan :wq <enter> om te saven en eruit te gaan. i om te kunnen
> typen...

Das is vi ofwa???
amai men botten...

>
> Doe anders eens in een console vimtutor en

nee, nee, ik heb een optie van cvs gevonden waarmee je zelf een editor
kunt kiezen.

>leer de beste editor ter wereld
> kennen!
>

Ge bedoelt pico?
Die ken ik al zenne :)

Terje


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]