glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: commit cvs


From: gaspard
Subject: Re: commit cvs
Date: Mon, 28 Oct 2002 10:28:16 +0100 (CET)


On Fri, 25 Oct 2002, Terje Hansen wrote:

> Date: Fri, 25 Oct 2002 19:07:13 +0200 (CEST)
> From: Terje Hansen <address@hidden>
> To: address@hidden
> Subject: commit cvs
>
> Als ik
> cvs ci file
> doe, kom ik in die editor. Hoe geraak ik daaruit?
>
> de rest werkt vermoedelijk
>
> Terje
>

Hehe :)

In de zeuscursussen moet er ergens een basisuitleg zijn over vi (=vim =
gvim).

escape dan :wq <enter> om te saven en eruit te gaan. i om te kunnen
typen...

Doe anders eens in een console vimtutor en leer de beste editor ter wereld
kennen!

mvg,

Gaspardreply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]