glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

glms video


From: Terje
Subject: glms video
Date: Sun, 17 Nov 2002 12:37:04 -0500

CVSROOT:    /cvsroot/glms
Module name:  glms
Changes by:   Terje <address@hidden> 02/11/17 12:37:03

Added files:
    .       : video 

Log message:
    Bijna alles over video
    
    nog 2 problemen:
    .png worden niet goed afgebeeld
    urlbox{} evenmin. De sites staan allemaal naast elkaar vermeld in een 
doorlopend stuk tekst, wat niet de bedoeling is.

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/glms/glms/video?rev=1.1


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]