glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: glms video


From: Terje Hansen
Subject: Re: glms video
Date: Sun, 17 Nov 2002 18:58:05 +0100 (CET)

>
> On Sun, Nov 17, 2002 at 12:37:04PM -0500, Terje wrote:
>
> >     nog 2 problemen:
> >     .png worden niet goed afgebeeld
>
> Waarom niet?

Ik heb pdflatex gedraaid en ik zie enkel linksboven van de figuur staan.

>
> >     urlbox{} evenmin. De sites staan allemaal naast elkaar vermeld in een 
> > doorlopend stuk tekst, wat niet de bedoeling is.
>
> Ge moet \\ achter iedere url zetten zodat em een nieuwe lijn neemt.

Ahzo.

Terje>


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]