glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: mandrake is binnen


From: Rudy Gevaert
Subject: Re: mandrake is binnen
Date: Sat, 23 Nov 2002 00:00:00 +0100
User-agent: Mutt/1.3.28i

On Thu, Nov 21, 2002 at 01:30:58PM +0100, Rudy Gevaert wrote:
> Ello,
> 
> Den mandrake is binnen he, ik heb hem nu maar heb hem niet nodig.  Ik
> zal straks bij Geert passeren en hem daar leggen (als Geert er is
> tenminste)

Ik ben niet meer bij Geert geraakt dond. middag.  Nu ligt M9.0 bij mij
op kot.  Wat wilde dak doe? Hem naar Geert breng?  Of dat we afspreken
dak hem overhandig aan u (wie hem wil hebben dus).

Rudy

-- 
Rudy Gevaert - address@hidden  - http://www.webworm.org 
GNU/Linux advocate - http://www.gnu.org/

To understand recursion you must first understand recursion. ...


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]