glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: mandrake is binnen


From: Terje Hansen
Subject: Re: mandrake is binnen
Date: Sat, 23 Nov 2002 19:14:33 +0100 (CET)

In de veronderstelling dat Geert voor bib. wilt spelen.
Wie is het meeste open? Geert of de zeuskelder?

Op t moment heb ik ook geen behoefte aan. Ik zou eerder er eens in
rondsnuffelen, maar dat kan wachten. Misschien heeft Gaspard grotere
behoeftes aan de cd's.

Terje


On Sat, 23 Nov 2002, Rudy Gevaert wrote:

> On Thu, Nov 21, 2002 at 01:30:58PM +0100, Rudy Gevaert wrote:
> > Ello,
> >
> > Den mandrake is binnen he, ik heb hem nu maar heb hem niet nodig.  Ik
> > zal straks bij Geert passeren en hem daar leggen (als Geert er is
> > tenminste)
>
> Ik ben niet meer bij Geert geraakt dond. middag.  Nu ligt M9.0 bij mij
> op kot.  Wat wilde dak doe? Hem naar Geert breng?  Of dat we afspreken
> dak hem overhandig aan u (wie hem wil hebben dus).
>
> Rudy
>
> --
> Rudy Gevaert - address@hidden  - http://www.webworm.org
> GNU/Linux advocate - http://www.gnu.org/
>
> To understand recursion you must first understand recursion. ...
>


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]